Inschrijven nieuwsbrief
'Nultredenwoning te beperkt begrip'
 

De tweede Kamer vindt de hoge getallen voor de benodigde nul-tredenwoningen, woningen met wonen, koken en slapen gelijkvloers, verontrustend. Minister Vogelaar stelde de Kamer gerust door te wijzen op haar recente Actieplan Beter (t)huis in de buurt, de regionale woningbouwafspraken, de toezegging van de corporatiebranche in haar Antwoord aan de Samenleving dat 80 procent van hun nieuwbouw tot 2011 geschikt voor ouderen zal zijn en de voorgenomen wijziging van de Huisvestingswet, waarin zij het criterium leefbaarheid wil invoeren.


Andere zaken belangrijker

Aedes had van te voren de Kamer per brief erop gewezen dat nul-tredenwoningen een beperkend begrip is en dat het onderzoek van het ministerie van VROM naar het begrip boterzacht is. Corporaties merken dat ouderen andere zaken belangrijker te vinden. De Kamer pakte echter deze signalen uit het veld helaas niet op, aldus Aedes. De corporatiebranche zal de Tweede Kamer en andere partijen blijven wijzen op de beperking van het begrip ‘nul-tredenwoning'. Immers, meer woningen zijn geschikt voor ouderen.

http://www.aedesnet.nl/nieuws,2008/02/Geen-koerswijziging-in-Ouderenbeleid.html
geplaatst op 21-02-2008

 
Copyright © 2007 Senior & Innovatie