Inschrijven nieuwsbrief
Senior & Innovatie
Ernstige gezondheidsrisico’s langer thuis wonen
(24-10-2014)
Bijna alle specialisten ouderengeneeskunde voorspellen ernstige gezondheidsrisico’s voor ouderen die door het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Ondervoeding, uitdroging en valincidenten, 86% verwacht dat het de komende jaren fors toeneemt bij ouderen. De kwaliteit van de zorg neemt af zegt 85% en 96% van de artsen stelt dat de huisartsen en mantelzorgers het toenemend aantal kwetsbare ouderen onvoldoende kan helpen.
⇒lees meer
 
Slimme oplossingen voor langer thuis wonen
(21-10-2014)
Wat hebben langer zelfstandig wonende ouderen nodig? En welke oplossingen hebben corporaties hiervoor? Tijdens het symposium Langer thuis: van overheidsbeleid naar corporatiepraktijk op 4 november 2014 gaan verschillende experts in op deze uitdagingen. De sprekers van ANBO en Stichting Futura geven een voorproefje.
⇒lees meer
 
Hervormen met ruimte voor experiment en innovatie
(21-10-2014)
Met de snelheid waarin de hervormingen worden doorgevoerd is ruimte voor experiment en innovatie noodzakelijk. Dit was één van de conclusies van het werkbezoek van Proeftuinen Ouderenzorg aan het ministerie van VWS en de Tweede Kamer.
⇒lees meer
 
Smart Homes Experience
(21-10-2014)
Thema van de 2014-editie van de Beurs Domotica & Slim Wonen in het Eindhovense Evoluon is Smart Homes Experience: zien, horen, voelen en ervaren wat techniek in de woonomgeving kan betekenen.
⇒lees meer
 
Mezzo Model Informele Zorg
(21-10-2014)
De veranderingen in de zorg vragen om goede ondersteuning en toerusting van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het Mezzo Model Informele Zorg laat zien hoe de lokale ondersteuning van de informele zorg er uit zou moeten zien.
⇒lees meer
 
Big Data Health Challenge 2014
(21-10-2014)
Het ICT Doorbraakproject Big Data is op zoek naar data gedreven oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de zorg en naar business cases, die leiden tot innovatieve diensten of producten die gebruik maken van Big Data.
⇒lees meer
 
Japanse delegatie laat zich informeren over ouderenzorg
(21-10-2014)
Tien verschillende Japanse gemeenten brachten een werkbezoek aan Nederland om kennis te maken met de ouderenzorg. De delegatie was afkomstig uit de provincie Iwate in het noorden van Japan. In deze regio wonen weinig jongeren en is vergrijzing een groot probleem.
⇒lees meer
 
Het Fitte Brein
(21-10-2014)
Tijdens ‘Het Fitte Brein’ op Papendal werd een lans gebroken voor lichaamsbeweging en stimulering van de hersenen bij iedereen: Lichaamsbeweging is goed voor je lijf én ook onmisbaar voor een goede conditie van je brein.
⇒lees meer
 
Huismeester en brandweer leren dementie signaleren
(21-10-2014)
Bij Woonbedrijf Eindhoven krijgen vaklieden een opleiding gericht op het signaleren van diverse mogelijke problemen, zoals dementie. Het opleiden van huismeesters, brandweerlieden over deze thematiek zou zeker vruchten afwerpen. In Helmond is er een methodiek om te signaleren ontwikkeld door het centrum voor psychogeriatrie.
⇒lees meer
 
Rem op oneigenlijk gebruik alfahulpen
(20-10-2014)
Het kabinet wil het oneigenlijk gebruik van alfahulpen voorkomen. Juist tegen de achtergrond van de veranderingen in de langdurige zorg is volgens het kabinet extra aandacht nodig voor oneigenlijk gebruik van alfahulpconstructies.
⇒lees meer
 
Zorginstituut ziet losse eindjes in Wlz
(20-10-2014)
De invoering van de Wlz dreigt te worden bemoeilijkt door onduidelijke definities, half uitgewerkte concepten en uitvoeringsproblemen. Dat bleek tijdens een presentatie van Zorginstituut Nederland over de stelselwijziging.
⇒lees meer
 
Sluiting verzorgingshuizen loopt niet zo’n vaart
(20-10-2014)
Het spookbeeld dat verzorgingshuizen in dorpen massaal dichtgaan als gevolg van het kabinetsbeleid, berust niet op de werkelijkheid. Zorgorganisaties doen juist hun best om de ouderenhuizen open te houden, om leegloop op het platteland te voorkomen, blijkt uit een enquête van branchekoepel ActiZ.
⇒lees meer
 
Rijk geeft uitleg veranderingen zorg
(20-10-2014)
Het ministerie van VWS is een grote publiekscampagne gestart over de veranderingen in de zorg. Op 1 januari wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Allerlei vormen van zorg worden dan niet meer uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Rijk maar van de gemeenten.
⇒lees meer
 
Eigen regie: Anders doen vraagt nieuw denken
(20-10-2014)
Een van de onderwerpen in de hervorming van de ouderenzorg is het stimuleren van de eigen regie van de cliënten. Elf zorgorganisaties zijn nu gestart met experimenten waarbij de eigen regie van cliënten centraal staat.
⇒lees meer

 
Samen gezellig oud worden in de wijk Jeruzalem
(20-10-2014)
Op woensdag 22 oktober vindt in het Willem Dreeshuis in Amsterdam een inspiratiebijeenkomst plaats. Samen met bewoners onderzoeken de Ouderen Adviesraad Oost, Dynamo, de gemeente Amsterdam, Amstelring, Amsta en Habion hoe de wijk Jeruzalem nu en in de toekomst aantrekkelijk kan blijven voor de bewoners.
⇒lees meer
 
Bewegingsgames: kans voor preventie
(13-10-2014)
De coalitie Applied Gaming for Healthy Ageing heeft de whitepaper ‘Let’s Play. Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games’ gepresenteerd. De coalitie wil hiermee richting geven aan de verdere (door)ontwikkeling en implementatie van bewegingsgames voor ouderen.
⇒lees meer
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 148
Copyright © 2007 Senior & Innovatie