Inschrijven nieuwsbrief
Senior & Innovatie
VUmc Consulterend Team Ouderengeneeskunde
(30-10-2014)
Een belangrijk project bij VUmc is het Senior Friendly Hospital. Dat strekt van een betere kamerindeling tot een screening van alle zeventigplussers. Daarnaast is er een Consulterend Team Ouderengeneeskunde. Daarbinnen werken paramedici samen met de internist ouderengeneeskunde, om de juiste zorg aan het bed te krijgen.
⇒lees meer
 
Bundeling kennis over probleemgedrag in ouderenzorg
(30-10-2014)
De afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde (H&O) van VUmc en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) bundelen hun krachten om kennis over probleemgedrag uit te wisselen en over te dragen aan anderen. “Zo wordt een krachtig antwoord geboden voor zorgprofessionals om met deze complexe problematiek van ouderen om te gaan.”
⇒lees meer
 
Verdubbeling aantal auto’s bij 65-plussers
(30-10-2014)
In 2014 had ongeveer de helft van de 65-plussers een auto. Dit was in 2000 nog een derde. In de periode 2000-2014 steeg het aantal 65-plussers met 767 duizend tot 2,9 miljoen. In deze periode verdubbelde het aantal auto’s bij 65-plussers van ruim 750 duizend tot bijna 1,5 miljoen.
⇒lees meer
 
Aantal 100-plussers verdubbeld sinds 2000
(28-10-2014)
Per 1 oktober 2014 telde Nederland bijna 2,2 duizend inwoners van 100 jaar of ouder, ruim tweemaal zoveel als op 1 januari 2000. Tot 2025 is opnieuw een verdubbeling van het aantal eeuwelingen te verwachten.
⇒lees meer
 
Sociaal werkers klaar voor de start met Wmo tools
(28-10-2014)
Movisie biedt dit najaar vier tools die sociaal werkers helpen om goed voorbereid te zijn op de aanstaande decentralisaties. De tools geven inzicht in gedrag en vaardigheden en laten u praktisch aan de slag gaan met de Wmo.
⇒lees meer
 
Primeur voor pomploos matras
(28-10-2014)
Het Erasmus MC huurt sinds kort twee nieuwe soorten antidecubitusmatrassen. Eentje daarvan is wel heel bijzonder: het matras heeft geen pomp.
⇒lees meer
 
Onderzoek kooldioxide en gedrag ouderen
(28-10-2014)
Bij Herstelhotel Dekkerswald in Groesbeek start een onderzoek op het gebied van kooldioxide (CO2) en gedrag van ouderen.
⇒lees meer
 
Tijdig huis aanpassen aan woonwensen ouderen
(27-10-2014)
Huizen moeten op grote schaal worden aangepast aan de behoeften van senioren, opdat die in de toekomst langer zelfstandig kunnen wonen. Dat is een van de conclusies die te horen viel tijdens een door ouderenbond ANBO georganiseerd `woonontbijt' en debat met zo'n twintig experts uit de woon- en onderzoeksector, beleidsmakers en Kamerleden.
⇒lees meer
 
Actueel woningaanbod makkelijk te vinden
(27-10-2014)
Beweging 3.0 meldt: Hebt u meer zorg nodig en vraagt dat ook om een andere vorm van wonen? Dan kunt u voortaan op de site www.woonz.nl heel gemakkelijk de woningen vinden die Beweging 3.0 beschikbaar heeft.
⇒lees meer
 
Zorgen over financiering ketenzorg dementie
(27-10-2014)
Door de overheveling van zorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet, gaat ook de financiering van de ketenzorg dementie veranderen. Van belang is dat de keten gecontinueerd kan worden in 2015 zonder extra regels.
⇒lees meer
 
Ernstige gezondheidsrisico’s langer thuis wonen
(24-10-2014)
Bijna alle specialisten ouderengeneeskunde voorspellen ernstige gezondheidsrisico’s voor ouderen die door het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Ondervoeding, uitdroging en valincidenten, 86% verwacht dat het de komende jaren fors toeneemt bij ouderen. De kwaliteit van de zorg neemt af zegt 85% en 96% van de artsen stelt dat de huisartsen en mantelzorgers het toenemend aantal kwetsbare ouderen onvoldoende kan helpen.
⇒lees meer
 
Slimme oplossingen voor langer thuis wonen
(21-10-2014)
Wat hebben langer zelfstandig wonende ouderen nodig? En welke oplossingen hebben corporaties hiervoor? Tijdens het symposium Langer thuis: van overheidsbeleid naar corporatiepraktijk op 4 november 2014 gaan verschillende experts in op deze uitdagingen. De sprekers van ANBO en Stichting Futura geven een voorproefje.
⇒lees meer
 
Hervormen met ruimte voor experiment en innovatie
(21-10-2014)
Met de snelheid waarin de hervormingen worden doorgevoerd is ruimte voor experiment en innovatie noodzakelijk. Dit was één van de conclusies van het werkbezoek van Proeftuinen Ouderenzorg aan het ministerie van VWS en de Tweede Kamer.
⇒lees meer
 
Smart Homes Experience
(21-10-2014)
Thema van de 2014-editie van de Beurs Domotica & Slim Wonen in het Eindhovense Evoluon is Smart Homes Experience: zien, horen, voelen en ervaren wat techniek in de woonomgeving kan betekenen.
⇒lees meer
 
Mezzo Model Informele Zorg
(21-10-2014)
De veranderingen in de zorg vragen om goede ondersteuning en toerusting van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het Mezzo Model Informele Zorg laat zien hoe de lokale ondersteuning van de informele zorg er uit zou moeten zien.
⇒lees meer
 
Big Data Health Challenge 2014
(21-10-2014)
Het ICT Doorbraakproject Big Data is op zoek naar data gedreven oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de zorg en naar business cases, die leiden tot innovatieve diensten of producten die gebruik maken van Big Data.
⇒lees meer
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 149
Copyright © 2007 Senior & Innovatie