Inschrijven nieuwsbrief
Senior & Innovatie
Rem op oneigenlijk gebruik alfahulpen
(20-10-2014)
Het kabinet wil het oneigenlijk gebruik van alfahulpen voorkomen. Juist tegen de achtergrond van de veranderingen in de langdurige zorg is volgens het kabinet extra aandacht nodig voor oneigenlijk gebruik van alfahulpconstructies.
⇒lees meer
 
Zorginstituut ziet losse eindjes in Wlz
(20-10-2014)
De invoering van de Wlz dreigt te worden bemoeilijkt door onduidelijke definities, half uitgewerkte concepten en uitvoeringsproblemen. Dat bleek tijdens een presentatie van Zorginstituut Nederland over de stelselwijziging.
⇒lees meer
 
Sluiting verzorgingshuizen loopt niet zo’n vaart
(20-10-2014)
Het spookbeeld dat verzorgingshuizen in dorpen massaal dichtgaan als gevolg van het kabinetsbeleid, berust niet op de werkelijkheid. Zorgorganisaties doen juist hun best om de ouderenhuizen open te houden, om leegloop op het platteland te voorkomen, blijkt uit een enquête van branchekoepel ActiZ.
⇒lees meer
 
Rijk geeft uitleg veranderingen zorg
(20-10-2014)
Het ministerie van VWS is een grote publiekscampagne gestart over de veranderingen in de zorg. Op 1 januari wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Allerlei vormen van zorg worden dan niet meer uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Rijk maar van de gemeenten.
⇒lees meer
 
Eigen regie: Anders doen vraagt nieuw denken
(20-10-2014)
Een van de onderwerpen in de hervorming van de ouderenzorg is het stimuleren van de eigen regie van de cliënten. Elf zorgorganisaties zijn nu gestart met experimenten waarbij de eigen regie van cliënten centraal staat.
⇒lees meer

 
Samen gezellig oud worden in de wijk Jeruzalem
(20-10-2014)
Op woensdag 22 oktober vindt in het Willem Dreeshuis in Amsterdam een inspiratiebijeenkomst plaats. Samen met bewoners onderzoeken de Ouderen Adviesraad Oost, Dynamo, de gemeente Amsterdam, Amstelring, Amsta en Habion hoe de wijk Jeruzalem nu en in de toekomst aantrekkelijk kan blijven voor de bewoners.
⇒lees meer
 
Bewegingsgames: kans voor preventie
(13-10-2014)
De coalitie Applied Gaming for Healthy Ageing heeft de whitepaper ‘Let’s Play. Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games’ gepresenteerd. De coalitie wil hiermee richting geven aan de verdere (door)ontwikkeling en implementatie van bewegingsgames voor ouderen.
⇒lees meer
 
Thuiszorg houdt zzp’ers
(13-10-2014)
De thuiszorg mag zzp’ers blijven inschakelen. Het kabinet gaat belemmeringen aanpakken die het zelfstandigen lastig of onmogelijk maken in de zorg te werken, zo is vrijdag besloten.
⇒lees meer
 
Eerste 20 projecten baanbrekend onderzoek dementie
(10-10-2014)
De eerste 20 gehonoreerde projecten van het ZonMw-onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel zijn tijdens het Jaarevent 2014 van het Deltaplan Dementie bekend gemaakt. Dit gebeurde met de overhandiging van een publicatie met de projectbeschrijvingen aan staatssecretaris Van Rijn van VWS. Op diverse invalshoeken zijn wetenschappelijke doorbraken te verwachten.
⇒lees meer
 
ANBO persoonlijke gezondheidsassistent
(10-10-2014)
ANBO wil graag helpen om een gezonde leefstijl te krijgen én te houden. “Daarom biedt ANBO u de mogelijkheid om met korting gebruik te maken van een persoonlijke online gezondheidsassistent. Deze helpt u om gezond te leven met persoonlijk online advies op het gebied van voeding en beweging.”
⇒lees meer
 
Berenschot pleit voor behoud capaciteit beschut wonen
(10-10-2014)
Wat is de toekomst van het verzorgingshuis? Berenschot tracht een antwoord te geven op deze vraag in het rapport ‘Beschut wonen tussen wal en schip: obstakels bij het scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg’. Het rapport signaleert dat de capaciteit die vrijkomt in de verzorgingshuizen slechts deels behouden blijft voor de oorspronkelijke groep van ouderen die behoefte hebben aan een beschutte woonomgeving.
⇒lees meer
 
Digitale training Veilig Wonen
(10-10-2014)
De Unie KBO werkte samen met het CCV aan een digitale training Veilig Wonen voor bewoners. De trailer staat nu online. De internettraining gaat over de onderwerpen babbeltrucs, woninginbraken- en overvallen en brand.
⇒lees meer

 
Met BeweegBus de wijk in
(07-10-2014)
Bij Evean is een BeweegBus ontwikkeld; een speciaal ingerichte bus met trainingsapparatuur voor (kwetsbare) ouderen en bemand door een fysiotherapeut en een vrijwilliger. De bus wordt ingericht met verschillende trainingsapparatuur zoals een crosstrainer, krachttrainingsapparatuur en bijvoorbeeld een Wii. In de bus moet trainingsmogelijkheid zijn voor zes tot acht personen.
⇒lees meer
 
Senioren geen homogene groep
(07-10-2014)
Het ledenpanel bevestigt voor de PCOB dat je ouderen niet over één kam kunt scheren. “Senioren zijn geen homogene groep. Wij pleiten er dan ook voor om beleidsmaatregelen meer ‘op maat’ uit te werken en daarbij solidariteit te betrachten; niet alleen tussen de generaties, maar ook tussen de inkomensgroepen.”
⇒lees meer
 
Geneesmiddelen en ouderen: wankele balans
(07-10-2014)
Veel ouderen gebruiken verschillende geneesmiddelen omdat zij meerdere chronische aandoeningen naast elkaar hebben. Er is echter onvoldoende aangetoond of dit effectief en veilig is. Daarnaast zijn ouderen meer vatbaar voor bijwerkingen van geneesmiddelen. Ook hebben bijwerkingen vaak ernstiger consequenties, zoals verlies van zelfstandigheid, opname in ziekenhuis of verpleeghuis en sterfte.
⇒lees meer
 
‘Farmaceutische zorg ouderen moet beter’
(07-10-2014)
De farmaceutische zorg voor ouderen is onder de maat. Dat moet verbeteren, zegt Unie KBO: Optimale farmaceutische zorg wordt steeds belangrijker, zeker nu zorgbehoevende mensen langer thuis blijven wonen.
⇒lees meer
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 148
Copyright © 2007 Senior & Innovatie